layoutelementlayoutelement
 

Levende kulturspor


Som led i en 4-årig kulturaftale mellem kommunerne i Horsens, Silkeborg, Viborg, Randers og Kulturministeriet kan Horsens Museum i samarbejde med Naturcenter Skovgård i disse år tilbyde en lang række ekstra arrangementer omkring kultur- og naturhistorie uden for institutionernes mure.  

Vi anbefaler godt fodtøj og påklædning efter vejret.