layoutelementlayoutelement
 

Frederik Bajer

TORSDAGSTALER PÅ BYARKIVET
Den 1. september 2016 kl. 16.00 om Fredrik Bajer
Arkæolog Allan Skou Larsen taler over emnet Fredrik Bajer og krigen i 1864.

Byarkivet inviterer den første torsdag i hver måned kl. 16 til en foredragsrække med skiftende fortællere, hvor forskellige emner vil blive præsenteret under uformelle rammer. 
Torsdag den 1. september taler arkæolog Allan Skou Larsen over emnet Fredrik Bajer og krigen i 1864.
Bajer blev valgt til Folketinget for Venstre i Horsens-kredsen fra 1872-95. Før det havde han d. 10 april 1864 opnået stor hæder ved, under en snedig manøvre ved Bavnehøj i Egebjerg, at narre den prøjsiske hær. Året efter blev han afskediget fra hæren, og han indledte herefter en løbebane som bl.a. lærer, oversætter, skribent, politiker, fredssags- og kvinderettighedsforkæmper. Han modtog i 1908, som den hidtil eneste dansker, Nobels Fredspris.