layoutelementlayoutelement
 
Gartner Clausens have, Kildegade

Handelsgartnerierne i Horsens


Den 2. februar 2017 om handelsgartnerier i Horsens  AFLYST!!

Byarkivet inviterer den første torsdag i hver måned (juli og august undtaget) kl. 16 til en foredragsrække med skiftende fortællere, hvor forskellige emner vil blive præsenteret under uformelle rammer. Kig forbi og hør en spændende historie, deltag i diskussionen og nyd en kop kaffe. 
Torsdag den 2. februar 2017, kl. 16 taler historiker Bodil Møller Knudsen om de handelsgartnerier og gartnerforretninger, der voksede frem i kølvandet på industrialiseringen. Bodil Møller Knudsen fortæller om disse gartnerier og deres produkter, om deres forhistorie, om berømte Horsensgartnere og udviklingen indenfor de bynære gartnerier i de største vækstår mellem 1880-1930.
Talen vil finde sted i Byarkivets lokaler ved Lokalsamlingen.