layoutelementlayoutelement
 
Ro og orden

Horsens i besættelsesårene

Torsdag d. 6. april 2017 kl. 16.00


Aprils torsdagstale på Byarkivet kommer til at handle om Horsens i besættelsesårene - helt præcist om 1. maj 1945, da Horsens i nogle få timer og helt uofficielt var befriet.


Byarkivet inviterer den første torsdag i hver måned (juli og august undtaget) kl. 16 til en foredragsrække med skiftende fortællere, hvor forskellige emner vil blive præsenteret under uformelle rammer. 
Torsdag den 6. april 2017 kl. 16 taler journalist og forfatter Chr. Rimestad om Horsens i besættelsesårene – helt præcist om den 1. maj 1945, da Horsens i nogle få timer og helt uofficielt var befriet. Chr. Rimestad vil med afsæt i sine bøger "Horsens går til modstand" fortælle om, hvad der skete denne maj-tirsdag og hvorfor. For nok kaldte nogle bagefter med et smil det hele for "en generalprøve" på den rigtige befrielse fem dage senere, men begivenhederne 1. maj var med til at forstærke de uoverensstemmelser inden for den lokale modstandsbevægelse, som for alvor kom til udtryk i forsommeren 1945.
Talen vil finde sted i Byarkivets lokaler ved Lokalsamlingen.