layoutelementlayoutelement
 

Tobak

Den 3. november 2016 om Petersen & Sørensen Cigar- & Tobaksfabriker 1865-1986 

Byarkivet inviterer den første torsdag i hver måned (maj og juli undtaget) kl. 16 til en talerække med skiftende fortællere, hvor forskellige emner vil blive præsenteret under uformelle rammer.

Tobaksgården i Horsens er i dag rammen om Horsens Bibliotek. Som navnet indikerer, var der oprindeligt tobaksfabrik i det store bygningskompleks, Petersen & Sørensen Cigar- & Tobaksfabriker. Den 26. oktober 1865 lejede skråspinderne Christopher Petersen og Peter Sørensen forhuset, Smedegade 47, der var en del af en større købmandsgård og åbnede en tobaksfabrik. 
Torsdag den 3. november taler registrator John Juhler Hansen fra Industrimuseet om hverdagslivet gennem 120 år på tobaksfabrikken for såvel de ansatte tobaksarbejder som for fire generationer tobaksfabrikanter Petersen i Horsens.