layoutelementlayoutelement
 
Bonde Torbensen

Handelsgartnerierne

Torsdag d. 5. oktober 2018 kl. 16.00

 I Horsens by voksede handelsgartnerier og gartnerforretninger frem med stor hast i årene, hvor byen blev industrialiseret, og hvor befolkningstallet derfor steg. 

Denne torsdag taler historiker Bodil Møller Knudsen om handelsgartnerier i Horsens 

Hør om gartnerierne og deres produkter, om berømte Horsensgartnere og ud-viklingen indenfor de by-nære gartnerier i de største vækstår mellem 1880-1930.