layoutelementlayoutelement
 
Horsens segl.

Historie

Horsens bys segl eller våben viser en gående hest foran et træ. Fra 1300-årene kendes omskriften: Signum civium in Horsnes Dei gracia (Af Guds nåde Horsens bys segl).


Det ældst kendte segl er fra 1368 og hænger under et brev, der ligger i den del af Archiv der Hansestadt Lübeck, som indeholder det gamle lybske Staatsarchiv, der stammer fra den tid, da Lübeck var en selvstændig stat. Fysisk ligger arkivet lige ved domkirken i Lübeck.

Indholdsansvarlig Vibeke Lerche, kuvl@horsens.dk