layoutelementlayoutelement
 

Æresborgere i Horsens

 

 

 

 von Flindt

Jacob von Flindt (1768-1842).


Jacob von Flindt blev født 19. april 1768 på godset Nielstrup i Købelev på Lolland. Han blev i 1797 forfremmet til ritmester, 1806 til premierløjtnant og i 1811 til oberstløjtnant. I 1823 blev han udnævnt til chef for Det slesvigske Kyrasserregiment, der havde kvarter i Horsens. i 1831 forfremmedes han til generalmajor og blev i 1841 udnævnt til generalløjtnant. I 1838 udnævntes han til Horsens bys første æresborger. Han døde 12. maj 1842 og blev begravet på Assistens kirkegård, nuværende Nordre kirkegård, i Horsens. 

 

  

Raeder

 

Nikolaj Ditlev Ammon Ræder (1790-1867).

Nikolaj Ditlev Ammon Ræder blev født 6. juli 1790 på gården Nes i Romsdalen i Norge. Han blev udnævnt til borgmester og byfoged i Horsens i 1827. I 1851 lod han gennemføre byjordenes udstykning, udvidede havnen i årene 1856 - 57, skaffede byen anlægget Caroline Amalielund i 1841, et nyt rådhus i 1854 og et sygehus i 1858. I 1845 blev han medlem af kommissionen til opførelse af en ny straffeanstalt og i årene 1853 - 57 virkede han som direktør for denne. Da han i 1858 gik af som borgmester, blev han udnævnt til æresborger. Han døde i 1867 i København og ligger begravet på Garnisons kirkegård.

 

 

Kjeld Kjeldsen

 

Kjeld Thomasen Kjeldsen (1778-1860).

Kjeld Thomasen Kjeldsen blev født 11. februar 1788 i Refsbækgård, Vindblæs Sogn, syd for Mariager fjord. Han var vinhandler og købmand og 21. juli 1820 fik han privilegium som gæstgiver i Det lichtenbergske Palæ, som han i 1843 overdrog til Anders Jørgensen, hvorefter hotellet kom til at hedde Jørgensens hotel, nuværende Søndergade 17. Han blev i 1859 udnævnt til æresborger i Horsens.  26. november 1860 døde han og blev begravet på Assistens kirkegård, nuværende Nordre kirkegård, i Horsens.

 

 

August Schütte 

August Theodor Schütte (1804-1889).

August Theodor Schütte blev født  2. marts 1804 i Perleberg i Brandenburg. I 1835 købte han godset Bygholm samt Aarupgaard og erhvervede senere godset Skt. Andrä i Kärnten i Østrig. Han blev i 1845 udnævnt til jægermester, i 1857 til hofjægermester og i 1877 til kammerherre. Schütte stiftede betydelige legater i velgørende øjemed og blev i 1872 udnævnt til æresborger i Horsens. Han døde 15. januar 1889 på Bygholm og blev begravet på Hatting kirkegård.

 

 

 

Indholdsansvarlig Vibeke Lerche, kuvl@horsens.dk