layoutelementlayoutelement
 

Dansk Kvindesamfund, Horsens Kredsen

Dansk Kvindesamfund

Jubilæumsskrift fra 1939

I 1889 tog en forsamling kvinder initiativ til at stifte Jydsk Kvindeforening i Horsens. Foreningens formål var at arbejde for en forbedring af kvinders stilling, både indadtil i familien og udadtil i samfundet. På den stiftende generalforsamling blev det vedtaget, at foreningen skulle være selvstændig og uafhængig af det københavnske Dansk Kvindesamfund. På kort tid voksede medlemstallet, og i 1892 havde foreningen i Horsens 150 medlemmer. Samme år bestemte bestyrelsen sig for, på trods af den tidligere beslutning, at søge optagelse som kreds under Dansk Kvindesamfund, da dette i de foregående år var vokset og nu havde kredse i de fleste større byer i Danmark. I Horsens - kredsen blev der afholdt møder, foredrag samt aftenskoleundervisning i fjerkræavl, dansk, husholdningsøkonomi og madlavning. Fra 1906 begyndte man et oplysningsarbejde omkring politik og valgret og i 1920’erne begyndte kredsen at afholde foredrag og kurser i hygiejne og seksualoplysning.

Med indførelsen af valgret og valgbarhed for kvinder til de kommunale råd i 1908 og grundlovsændringen i 1915, der gav kvinder valgret til folketinget, var en stor del af Dansk Kvindesamfunds hidtidige mål opnået. Herefter begyndte arbejdet med ligestilling på arbejdspladserne samt i besættelse af embeder, og dette er stadig et vigtig område for foreningen. Horsens - kredsen arbejdede i en lang periode aktivt for ansættelse af en kvindelig politibetjent i Horsens, og dette blev en realitet i 1943, ca. 15 år efter kampagnen var startet. Senere i 1960’erne indgik foreningen i et samarbejde med Dansk Røde Kors og Horsens Kommune om oprettelse af en børnehave på Bygholm Parkvej. Denne stod færdig i 1967. Foreningen i Horsens eksisterer stadig og ud over arbejdet med ligestilling, beskæftiger man sig også på et globalt plan med kvinder stilling udenfor Danmark.

(Oplysninger stammer fra Byarkivets indkomstjournal 1982-84).

Skrevet af Anne Sofie Krogh.

Indholdsansvarlig Vibeke Lerche, kuvl@horsens.dk