layoutelementlayoutelement
 

Ingeniørsammenslutningen

Solvarmeanlæg

Solvarmeanlæg.


Ingeniørsammenslutningen i Horsens under Midtjysk Kreds (ikke at forveksle med Ingeniørforeningen) blev formentlig stiftet i 1948, da regnskabsmaterialet starter 1/2 1948. Foreningens formål var ved hjælp af afholdelse af foredrag, sammenkomster og ekskursioner m.v. at virke samlende blandt medlemmerne inden for afdelingens område. De kollegiale forhold skulle udvikles samtidig med, at medlemmernes viden blev holdt på højde med den tekniske udvikling. Foreningens kurser og foredrag kunne eksempelvis omhandle ejendomsjura, selvangivelse, etablering af selvstændig virksomhed, etablering af atomkraftværker, solvarme og jordvarme. Udflugterne var ofte af faglig karakter, som f.eks. besøget på Grundfos Nord i 1980 eller på forskellige virksomheder i området som Horsens Folkeblad og Ceres Bryggeriet i Horsens. På det kulturelle område tilbød foreningen bl.a. en rundvisning på Horsens Museum og varieteforestilling i Kolding. Ud over den ordinære generalforsamling var foreningens helt store årlige begivenhed juletræsfesten, der som regel blev afholdt på Bygholm Parkhotel med forskellige festlige indslag for op til 50 børn og deres forældre. Foreningens aktiviteter toppede i 1970’erne, hvor medlemstallet i 1974 lå på omkring 35. Fra 1982 indstillede foreningen dog mere eller mindre virksomheden i erkendelse af den ringe tilslutning til de afholdte arrangementer. (Oplysningerne stammer fra Byarkivets indkomstjournal 1983-69.) Skrevet af Kathrine Pedersen 2008

Indholdsansvarlig Vibeke Lerche, kuvl@horsens.dk