layoutelementlayoutelement
 

Alderdoms- og understøttelseskassen for arbejdere på A/S Møller og Jochumsens maskinfabrik

M&J

Alderdoms- og understøttelseskassen tilknyttet A/S Møller og Jochumsen blev oprettet i 1877. Formålet var i første omgang at hjælpe de ældre medarbejdere, samt andre der var kommet til skade under arbejde på fabrikken. Ud over dette og hvis der var penge nok i kassen, blev enker til og ukonfirmerede børn af afdøde medarbejdere også tilgodeset.

For at kunne få tildelt støtte fra kassen krævede det medlemskab, og at man var under 45 år, når man meldte sig ind. Jo tidligere man meldte sig ind, jo mere sikker var man på at kunne få tildelt penge fra kassen, da de der havde været med i længst tid havde forrang til at modtage understøttelse. Medlemmerne fik hver uge trukket et fast beløb af deres løn og dette gik i understøttelseskassen.

Alderdoms- og understøttelseskassen bestod i ca. 65 år og blev nedlagt i løbet af 1942.

(Oplysningerne stammer fra Byarkivets indkomstjournal 1982-176 og arkivfond A-329).

Skrevet af Anne Sofie Krogh.

Indholdsansvarlig Vibeke Lerche, kuvl@horsens.dk