layoutelementlayoutelement
 

Sangforeningen Ydun

Sangforeningen Ydun

Sangforeningen Ydun, ca. år 1900

Sangforeningen Ydun blev stiftet 16. marts 1900. Foreningen bestod af både passive og aktive medlemmer, hvis antal varierede i de knap 60 år foreningen bestod. I oktober 1935 nåede det samlede medlemstallet f.eks. op på 404 medlemmer, hvilket må betegnes som foreningens storhedstid.

Foreningens formål var at virke for et godt sammenhold blandt medlemmerne dels ved selskabelige sammenkomster dels ved indøvelse af flerstemmige sange for dermed at styrke medlemmernes interesse for sangen. Afholdelse af koncerter var ligeledes en del af foreningens aktiviteter. I forhandlingsprotokollerne beskrives forskellige former for festlige sammenkomster. Afholdelse af bal var en særlig populær begivenhed i foreningen. Inden ballet havde foreningen ofte arrangeret en teaterforestilling eller en koncert. Dette var f.eks. tilfældet 24. april 1928, hvor foreningen afholdt en sangkoncert med et filharmonisk orkester på 40 mand og et efterfølgende bal. Op til 500 personer fyldte Håndværker- og Industriforeningens sale til dans langt ud på natten. Ud over de 17 festlige arrangementer i 1928, afholdte selve sangkoret mindst fem yderligere arrangementer, hvilket var medvirkende til styrkelse af kammeratskabet. Samtidig med mente man, at det hjalp til at vække interessen for sangøvelserne. Sangøvelserne syntes dog at have været vigtige for foreningens opretholdelse, hvilket ses af en ansøgning om afholdelse af sangøvelser hver tirsdag fra kl. 20 til 22 på Munchs Hotel i Smedegade, fremsendt til den tyske besættelsesmagt i september i 1943.) Sangforeningens medlemstal var kort inden foreningens ophør i december 1959 på omkring 20 medlemmer. (Oplysningerne stammer fra Byarkivets A-fond, A-882 samt Inge Florup Nielsen: ”Musiklivet i Horsens 1600-1930,” 1982. Skrevet af Kathrine Pedersen 2008)

Indholdsansvarlig Vibeke Lerche, kuvl@horsens.dk