layoutelementlayoutelement
 

Kobbersmede

Liste over Kobbersmede 1832 - 1946

Kobbersmede i Horsens:

Alle i følge Horsens Vejviser 1832 - 1946.

 

1832 + 1833:

R. Ankjer, Hestedam 72

Mads Madsen, Hospitalsgade 39

J. A. Wilkens, Smedegade 317 a

1841:

De samme tre + 

N. Brandt, Smedegade 344

1850:

N. Brandt, 

Ole L. Nielsen, Smedegade 313

A. Brandt, Smedegade 323

1854:

N. Brandt

Ole N. Nielsen

A. Brandt

1858:

N. Brandt

O. L. Nielsen

A. Brandt

G. Brehm, Ny Smedegade 493b

1866 + 1868:

A. Brandt ( findes kun i 1868)

N. Brandt

Ole L. Nielsen

G. Brehm

A. Nielsen, Hestedamsgade 72 b

1872:

Alle, der var anført i 1866 er med her, dog er A. Brandt ikke nævnt.

1878:

A. og N. Brandt, Smedegade 30

Ole L. Nielsen

G. Brehm

A. Nielsen

1894:

N. Brandt + A. Brandt, Smedegade 46

O. L. Nielsen og Chr. Nielsen, Hestedamsgade 25

A. Nielsen

1897:

N. Chr. Brandt, Smedegade 46

A. Nielsen

Chr. og O. L. Nielsen

1903/04:

Chr. og O . L. Nielsen

A. Brandt ( står kun i Fagregistret under N. Brandt)

R. B. Walther

1905/06:

Kobbersmedemester A. Brandt står i Fagregistret som N. Brandt

Fabrikant Chr. Nielsen, Kobbersmedemester

Kobbersmed R. Walther, Smedegade 85

1909/10:

A. Brandt

R. B. Walther, Kobbersmed

Chr. Nielsens Maskinfabrik ( så det kan ikke med sikkerhed siges om manden stadig eksisterer )

1916:

J. Brandts Kobbersmedeforretning, ( der findes ingen af navn Brandt i personregistret)

Chr. Nielsens Maskinfabrik

R. Walther, Smedegade 85 - Aut. vand - og gasmester

1946:

Walther, Blikkenslagerværksted