layoutelementlayoutelement
 

Mad og køkkener

Byarkivet er medlem af Forskningsnetværket Herregårdspuljen og en af puljens undergrupper med navnet Køkkengruppen.

Denne gruppe har arbejdet med definitionen af de udtryk, der er blevet brugt om funktioner og rum, som har tjent til opbevaring af råvarer og mad i større husholdninger.

Tidsrammen er årene mellem 1600 og 1950. Køkkengruppen har forsøgt at finde en første forekomst af udtrykket (indenfor tidsrammen), at indkredse en mulig udvikling i form og funktion samt at angive et nogenlunde ophør af funktionen, for så vidt som dette har været muligt.

Resultaterne kan ses i de efterfølgende skemaer, som til stadighed vil blive suppleret af nye skemaer. Foruden selve udtrykkets historie findes her også bibliografiske oplysninger og kildeangivelser.

Vi håber, teksterne kan blive et udgangspunkt for andre, og at rettelser og oplysende tilføjelser vil blive sendt til os. Så føjer vi dem til skemaerne, således at også nye oplysninger bliver tilgængelige for alle.