layoutelementlayoutelement
 

Agerhønseloft

Loft eller andre rum, hvor agerhøns kunne opholde sig om vinteren enten med henblik på avl eller på anvendelse i husholdningen.

Udsætning af agerhøns skete første gang under Frederik 2. i 1561 på Hirschholm. Dengang opbevarede man hønsene ”paa Kammer” til vinterens forbrug, og i 1561 var der så mange kammerhøns at nogle kunne udsættes. Dansk Jagtleksikon. I.-II Bind. 1944. I Bind s.13
Agerhøns på loftet bruges mest til avl af agerhøns og ikke som direkte fødemidler Ahlefeldt-Laurvig, Frederik: Generalen. Bd.III. 1929, s.173-200.

Omtales i øvrigt.
Holsten, Hans Heinrich Berner Schilden; Albert Fabritius: Lensbaron Hans Berner Schilden Holstens Slægtebog. 1942-1944. Første Del Bind II, s.208.

Omtales i øvrigt.
Dansk Jagttidende 1927-1928, s.287
Opdræt af agerhøns (samt fasaner og ænder) i udklækningshuse f.eks. på Kvolbækhus omkring år 1900 Laursen, Jesper: Herregårdsjagt i Danmark. 2009, s.155.
Skrevet Bodil Møller Knudsen. 2009