layoutelementlayoutelement
 

Hønsehus

Hønsehuse/Hønsegårde var beregnet til opdræt af høns, således at der kunne produceres kød og æg til husholdningen.

”at stenge hønsehuset, når ræven har ædt hønsene”.

Matthias Moth (1647-1719), håndskreven ordbog, bd. X s. 79.

Ordbog over det danske Sprog. 1996.

Herregårde i omegnen af Horsens, Serridslevgård, Stensballegård, Stougård og Borupgård leverede høns og kyllinger i 1780’erne til Det russiske Hof i Horsens.

”Hoffet havde indrettet hønsegård og dueslag, og der blev sørget for korn til det, der i regnskaberne kaldes fedekreaturerne i hønsegården……” – oplysningen stammer fra et regnskab fra 1795 (se s. 163).

Bodil Møller Knudsen, 2006:

Maden ved taffelbord, kammerbord og køkkenbord, 2006, s. 155.

Bodil Møller Knudsen, 2006:

Maden ved taffelbord, kammerbord og køkkenbord, 2006, s. 163.

Hønsehus på Sæbygård indenfor perioden 1890-1982.

Mundtlig oplysning: Kirsten Rykind-Eriksen 2/11-09

Skrevet af: Britta Andersen, 2009.