layoutelementlayoutelement
 

Hollænderi

Betegnelse for en gård, hvor der sker opdræt af malkekvæg med henblik på tilberedning af smør og ost. Efter alt at dømme eksisterede hollænderierne hovedsageligt mellem ca.1740-ca.1840.

Betegnelse for en hovedgård indrettet efter hollandsk forbillede med henblik på opdræt af malkekvæg og mælkebehandling.

Erichsen, John og Mikkel Vendborg Pedersen, red.: Herregården. 2004-2006. Bd.4, s.301.

Holberg anvender ordet i 1746.

Ordbog over det danske Sprog.

1808 omtales mange hollænderier.

Begtrup, G.: Beskrivelse over Agerbrugets Tilstand i Danmark. Nørrejylland I. 1808.

Fra 1780 - 1807 findes regninger sendt fra herregårdene Stensballegård, Merringgård og Ussinggård ved Horsens til det såkaldte russiske hof inde i Horsens. Regninger viser klart, at der har været hollænderi eller en udvidet mælkehusholdning på gårdene.

Rigsarkivet. Hofetaten. Partikulærkammeret. Hofholdning i Horsens 1780-1808.

Det omtales at holstenere blev mælkeforpagtere på danske herregårde.

Hertel, H.: Det Kgl. danske Landhusholdningsselskabs Historie. Bd. 1, 1920 s. 153.

Ordet optræder ikke.

Landbrugets Ordbog.

Ordet optræder ikke.

Mælkebruget i Danmark I-II, 1907.

Omtale af hollændere, som var de mænd, der solgte den ost og mælk, som de kvindelige mejersker frembragte.

Klitmøller, Linda: Mejeribrugets uddannelser i Danmark 1837-1972. 2008 .

Skrevet af Bodil Møller Knudsen, 2009.