layoutelementlayoutelement
 

Hyttefad

En med huller og låg forsynet kasse, der flyder i vand til opbevaring af levende fisk.

”De bygte derpaa saadanne Indelukker, som Hyttefade, og fik siden Fiskeværer”.

Ordbog over det danske sprog: Kiøbenhavnske nye Tidender om lærde Sager 1749-66, 1761, s. 77.

”En med Huller og Laag forsynet, i Vandet flydende Kasse til opbevaring af levende Fisk”.

Ordbog over det danske sprog: Matthias Moth (1657-1719), Bd. H, s. 357.

På Wedelsborg havde de et hyttefad omkring 1910-20, som anvendtes ved de store fiskedage.

Højrup, Ole: Herregårdsliv, bd. 6 Tjenestefolk, 1982, s. 33.

Skrevet af Kirsten Rykind-Eriksen, 2009.