layoutelementlayoutelement
 

Vinkælder

Se også ølkælder

Kælderrum til opbevaring og lagring af vin. Det kunne enten være i samme rum som ølkælderen eller i forbindelse med denne.

Findes på Sæbygård i 1698. Skifte 1698 efter Holger Pachs. Landsarkivet for Nørrejylland, Sæbygård, g. 30.
1724: Kælder(rum), hvori vin lagres eller opbevares. Ordbog over det danske Sprog: Nye Tidender om lærde Sager 1720-48.
På herregården Tåstrup var vinkælderen i 1737 et rum i forbindelse med ølkælderen. Der var jernstænger for alle vinduerne. Erichsen, John og Mikkel Venborg Pedersen, red.: Herregården. 2004-2006. Bd. 2, s. 123.
Findes på Moesgård i 1789 ved siden af Bagestuen i hovedbygningens kælderetage. Tegning af Torsten Hinge i: Skriver, J. B.: Moesgård. Historien om en herregård, 2001, s. 86-87.
Findes på Gammel Estrup i 1801. Vurdering 1801. RA, Privatarkiver, nr. 6274: Greverne Scheel, pakke nr. 3
Findes på Gammel Estrup i 1819. Catalog over Læsøre-Auctionen paa Stamhuset Estrup pr. Randers, som foretages den 4de October førstkommende og følgende dag. Viborg 1819.
Findes på Moesgård i 1824 i kælderen i det nordre fløjhus mellem kødkælderen og frugtkælderen . Skriver, J. B.: Moesgård. Historien om en herregård, 2001, s. 98.
Omkring 1854 var vinkælderen på Birkendegård placeret i kælderen mellem husjomfruens værelse og brændekælderen. Etageplaner fra 1854 til herregården Birkendegård af H. C. Thybjerg, Danmarks Arkitekturtegninger, bearbejdet af Peter Bering. Se Erichsen, John og Mikkel Venborg Pedersen, red.: Herregården. 2004-2006. Bd. 2, s. 263.
Findes på herregården Pederstrup i 1850´erne Erichsen, John: Fra Slottets Tid, 2004, s. 29 ff.
På herregården Serridslevgård lå vinkælderen fra 1900-1919 bag rullestuen og i forbindelse med et rum til syltetøj og henkogte sager. Andersen, Ellen: En jysk herregård. 1983, s. 30.
Skrevet af Marie Aaberg Andersen, 2009.