layoutelementlayoutelement
 

Stiftelser

Fugholm 16

Billedet her viser Fugholm nummer 16 i Horsens. Her har siden 1631 ligget en enkebolig, stiftet af borgmesterenken Anna Hansdatter  Svane, som stammede fra Ribe, men levede sine voksenår i Horsens, hvor hun også døde. Det er fra hende, at huset har fået sit navn ”Svaneboligen”.

Fra begyndelsen var det en enkebolig beregnet for ”fattige og husarme” dvs. husvilde kvinder. I 1785 blev bygningen ombygget af arkitekt Anders Kruuse og fik det udseende, den har på dette billede. På dette tidspunkt  boede her stadig enker, og det var stadig de fattigste, der fik plads i denne enkebolig. Deres vilkår før indflytningen var imidlertid ikke helt så dårlige som tilfældet var for beboerne i 1600-tallets krigshærgede Horsens.

Billedet er taget ca. 1910 og huset står i vore dage stadig på stedet efter i en lang årrække at have fungeret som værtshus. Dog er huset i en dårlig forfatning.

 

BMK 2013