layoutelementlayoutelement
 

Horsens Dampmølle A/S

mølle


Siden 1787 har der på grunden ved Blæsbjerg, (hjørnet af det nuværende Møllegade og Borgmesterbakken) ligget en mølle. De første mange år var møllen vinddrevet, men i 1850 indlagde man en lille dampmaskine. Efter en brand i møllen i 1854 overtog grosserer Frederik E. Winning grunden, og byggede en kombineret vind- og dampmølle. I årene herefter opbyggede møllen, ved hjælp af 18 ansatte, en stor produktion af mel, både til ind- og udland. Samtidig vandt den adskillige priser på udstillinger, da den hørte til blandt en af landets bedste møller.

Winning solgte i 1880 møllen til et aktieselskab, og den skiftede navn til Horsens Dampmølle A/S. I forbindelse med en genopbygning af møllen efter endnu en brand i 1899 sløjfede man vindmølledelen, og møllen mistede hermed sit karakteristiske møllepræg. Herefter fungerede den med damp som drivkraft og senere elektricitet. Møllen blev nedlagt i 1974, da den blev solgt til Havnemøllen Fredericia A/S. På det tidspunkt var møllen utidssvarende, og havde svært ved at klare sig i konkurrencen med de få, men topmoderne møller i resten af Danmark. Ud over det var placeringen på toppen af byen, der var optimal dengang møllen blevet drevet ved vindkraft, nu et problem. Møllen lå placeret alt for lang væk fra havnen, og transportvejen dertil var besværlig.

Oplysningerne stammer fra Byarkivets indkomstjournal 1984-114, samt Historisk Kalender 1989).

Skrevet af Anne Sofie Krogh.

Indholdsansvarlig Vibeke Lerche, kuvl@horsens.dk