layoutelementlayoutelement
 

Hvad kan du finde på Byarkivets læsesal

 Horsens vejviser 1832


Horsens vejviser fra 1832 (se liste over årstal længere nede på siden)

Bøger:

og artikler om Horsens og omegn.

Aviser:

Horsens Avis findes fra 1828 -1895 med enkelte undtagelser og fra 1916-1959 med undtagelser.

Horsens Folkeblad 1931-1935 med enkelte undtagelser, 2. sektion fra 1940, 1968-1970 med undtagelser.

Skatte- og adressebøger:

fra 1883 og med mellemrum i årene derefter.

Byrådsforhandlingerne:

fra 1868 ff.

Kirkebøger:

fra Horsens sogn 1680 -1891

Desuden fra Horsens Hospitals sogn 1814-1866, Horsens Tugthus 1853-1890, Mosaiske Trossamfund 1814-1890, Katolsk Menighed 1878-1892.

Desuden haves kirkebøger fra følgende sogne:

Endelave, Hansted, Lundum, Torsted, Tyrsted, Uth, Nebel, Vær, Hatting og Tamdrup.

Folketællingerne fra Horsens:

1769-1921

Horsens Købstads skøde- og panteprotokoller:

1683-1811

Til disse findes personregistre 1683-1927 samt realregistre over Horsens bygrunde 1880-1927.

Horsens bys grund- og bygningstakst:

1682 og 1716.

Horsens bys brandtaksationer:

1761, 1771, 1781, 1791 og 1813.

Kopier af dele af rådstuearkivet samt dokumenter der angår Horsens i arkiverne fra Havreballegaard, Stjernholm og Kalø amter samt Århus amt.

Vejvisere:

1832:  Vejviser for Horsens Bye.

1833:   Vejviser for Horsens Bye.

1841:    Vejviser for Horsens Bye.

1850:    Vejviser for Horsens Bye.

1854:     Vejviser for Horsens Bye.

1858:    Vejviser for Horsens Kjøbstad.

1868: Historiske Notitser om Horsens og Omegn samt Veiviser og Adressebog for Horsens 1868.

 

1890: Horsens Veiviser 1890

 

1893/94: Horsens Vejviser 1893/94

 

1897: Horsens Vejviser 1897

 

1900/01: Horsens Kjøbstads Vejviser 1900 - 1901

 

1903/04: Horsens Vejviser 1903 - 1904

 

1905/06: Horsens Vejviser 1905 - 1906

 

1909/10: Horsens Vejviser 1909 - 1910

 

Horsens Handelsvejviser 1914

(Fagregister til Horsens Vejvisere 1916 og 1919)

Resten af 1919 haves ej (kommer senere)

 

1918: Horsens Vejviser 1918. 

1927:  Horsens Vejviser 1927

 

1938: Horsens Vejviser 1938.

 

1944: Horsens Vejviser 1944.

 

1946; Horsens Vejviser 1946.

 

1954: Horsens Vejviser 1954.

 

1958: Horsens Vejviser 1958.

 

Horsens Vejviser 1975 - 2009 ( dog ikke 1986)

 

Indholdsansvarlig Vibeke Lerche, kuvl@horsens.dk