layoutelementlayoutelement
 

Fotografier

Graven

Graven fra slutningen af 1980`erne.

torvet

Det ældste fotografi i Byarkivets samling, Torvet i Horsens, fra ca. 1860.

 

Byarkivet er i besiddelse af ca. 200.000 fotos fra Horsens og omegn.


De registrerede billeder findes umiddelbart  tilgængelige i kopi. Da originalbillederne må beskyttes så meget som muligt, ligger de i syrefri kuverter på arkivets magasin, hvorfra de kan hentes til scanning eller anden reproduktion.

Desuden har arkivet negativer fra et par af byens fotografer samt hele Horsens Folkeblads billedarkiv fra ca. 1962 – 1993 (+ enkelte fra 1940´erne og 1950 ´erne).

 

Blæsbjerg ca. 1917.

horsensmotiv

 

Indholdsansvarlig Vibeke Lerche, kuvl@horsens.dk