layoutelementlayoutelement
 
murere

Lavsarkiver

Følgende lavsarkiver er tilgængelige i kopi på Byarkivet:


Bødkermestreforeningen 1855-1962.

Hattemagernes lavsprotokol 1686-1856

Handskemagersvendenes laugsprotokol 1760-1855

Skomagersvendenes laugsprotokol 1827-1850

Snedkersvendenes laugsbog 1744-1821

Snedkerlavets protokol 1750-1917

Snedkerlavets Kvitteringsbog 1763-1792

Snedkerlaugets lærlingekontrakt 1608-1779

Snedkernes Laugsbog 1603-1745

Skrædernes Lavsprotokol 1684-1836

Desuden haves i original følgende protokoller:

Remmesniderne og sadelmagernes contractbog

Remmesnidernes og Sadelmagernes Contract Bog begyndes udi Aar 1686.

Sadelmagere og Tapetsererforening

Forhandlingsprotokol for Sadelmager og Tapetsererforeningen i Horsens 1887.

Indholdsansvarlig Vibeke Lerche, kuvl@horsens.dk