layoutelementlayoutelement
 

A - Hn

reoler

Her er foruden navn også angivet det nummer, som arkivalierne eller billederne har i Byarkivets systematik. (Journalnr./A-fond nr) Disse numre kan benyttes ved bestilling af arkivalier og billeder til fremlæggelse på læsesalen.

Bogstaverne i Indholdsrubrikken står for følgende:

v: vedtægter, c: cirkulærer, f: forhandlingsprotokoller, p: personlige papirer, m: medlemsfortegnelser, aktionærlister, k: korrespondance, s: sager ordnet efter arkivskaberens journal- eller andet sagsstyringssystem, r: regnskabsmateriale, d: dagbøger, e: ejendomspapirer, u: klip, a: andet

Arkiver i Byarkivet A-Hn.

Arkivets Navn

AOF
Yderår Indhold Journalnr./A-fond nr.
1927-1982 b,v 1983-160
Advokatgruppen, Vitus Berings Plads 1899-1971 r, m, a A-597
Aggerbeck, C. J. (sæbefabrikant) 1877-1961 a, k, p, d, u A-233
Aggerbecks Sæbefabrik 1902-1954 a, r A-131
Aktive Lyttere og Seere (A.L.S) 1977-1985 v, a 1985-093
Alderdoms- og Understøttelseskasse for Arbejdere på a/s Møller og Jochumsens Maskinfabrik & Jernstøberi i Horsens 1877-1962 r, v, f, 1982-176, A-329
Allegade Skole (Friskolen, Vestre Skole, Borgerskolen i Allegade 1832-1972 v, f, m, a, k, r 1984-065
Amatørringen i Horsens 1942-1949 v, u, b, a 1985-101
Andelsvaskeriet i Horsens 1959-1959 v, c A-321
Anden Bataillons Soldaterforening for Horsens og Omegn 1945-1945 a 1982-131
Anden Skt. Georgs Gilde, Horsens 1996-1996 a A-555
Anden Snefogedkreds (Hatting Østre Kreds) 1897-1965 a 1983-076
Andersen, Albert Vissing 1945-1945 p 1985-077
Andersen, Anders (skomager) 1947-1947 p 1986-020
Andersen, Axel 1873-1918 p, r A-188
Andersen, C. P. (farvehandler) 1920-1978 r, a 1985-038
Andersen, Dagny 1907-1915 p, r A-047
Andersen, Ejnar Krogh (blikkenslager) 1910-1911 r 1979-002
Andersen, Erna 1929-1949 p A-084
Andersen, Knud 1945-1947 k, u A-418
Andersen, N. (købmand) 1892-1892 r A-015
Andersen, Peder Anders (snedkersvend) 1938-1938 p A-467
Andreasen, Jens Peder 1889-1889 r A-751
Apoteket Hvide Hest 1931-1974 r A-004
Acqueria, Jean Louis Oscar de Serene d' 1871-1908 p, k, a A-746
Acqueria, Louis Victor de Serene d' 1853-1877 k, p A-745
Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 1938-1976 f 1982-175
Arbejdernes Bryggeri 1887-1912 r 1983-013
Arbejdernes Forbrugsforening 1885-1934 f, r, k, v, a 1982-013
Arbejdernes Forsamlingsbygning Kilden i Horsens 1891-1983 a, k, r 1979-012, A-243
Arbejdernes Fællesbageri A/S, Horsens 1885-1979 p, b, a, r, m, f, k 1983-008, A-439, A-592, A-526
Arbejdernes Fællesorganisation i Horsens 1891-1983 a, v, r 1983-216
Arbejdernes Hjælpekomite 1906-1906 m 1983-081
Arbejdernes Radio- og Fjernsynsforbund, Horsens 1926-1985 v, f, k, r, u, a 1986-006
Arbejdernes Theater 1911-1914 r 1983-012
Arbejderpartiets Sangkor 1920-1936 b, a 1982-070
Arbejdersangkoret (del af Det centrale jyske Arbejdersangkor) 1947-1958 a A-027
Arbejdsgiverforeningen i Horsens 1915-1975 v, f, k 1979-004
Arbejdsteknisk Skole og Specialarbejderskolernes Elevforening, Horsens 1942-1971 r, f, v, a A-376
Arkivforeningen af 1979 1984-1987 a A-450
Arkivforeningen for Horsens 1979-1982 v, f, k, r, a 1983-022
Arrangementsforeningen af 1979 1979-1979 a 1983-080
Asmussen, Jens (glarmester) 1880-1880 a 1986-011
Atletikklubben Atletica 1967-1975 u 1983-202
Atletklubben Herkules u.å. v 1985-063
B 1940 1940-1983 v, k, m, r, a A-139
B. Hjerresens Konfektionsfabrik 1924-1930 u 1984-079
Bache, Anna Marie (spillelærerinde) 1890-1978 a A-002
Bache, Laurs Peter (købmand) 1880-1936 b, u, a 1985-039
Bageri- og Konditorarbejdernes Arbejdsløshedskasse, Horsens afdeling 1911-1980 k, r 1983-211
Bagermestrenes Rugbrødsfabrik 1900-1976 f, r, e, b 1985-057
Bagermestrenes Rugbrødsfabrik A/S 1900-1925 k, a 1984-072
Bagernes Sangforening u.å. b 1983-168
Bagernes Syge- og Hjælpekasse 1902-1936 f 1982-081
Bagersvendenes Fagforening, Horsens afdeling 1893-1981 f, r, u, a 1982-080
Bank, Einar (brændselshandler) 1936-1947 r 1986-039
Beatklubben Hair (senere Multi-Act) 1970-1971 m, a 1982-066
Beck, Christian (blikkenslager) 1899-1899 p A-073
Beck, Jørgen Jørgensen (blikkenslager) 1865-1871 p 1984-075
Bennekou, Lis 1944-1945 p A-065
Benzinforhandlerforeningen for Horsens og Omegn 1963-1969 v, m, k, a 1983-005
Bernth, Lauritz Andreas (etatsråd, herredsfoged) 1821-1872 p, a, r A-179
Berntsen, Tage 1897-1914 a, r A-268, A-252, A-240
Bistandsforeningen for Horsens og Omegn 1976-1978 m, r 1984-051
Blikkenslagerfagforeningen af 1873 1905-1905 a 1982-054
Blaa Kors - Evangelisk Afholdsforening samt Håbet 1902-1967 f, r, a 1982-132
Bogtrykkerfagets Arbejdsløshedskasse, afdeling i Horsens 1944-1971 r, a 1985-069
Boldklubben Jylland 1941-1968 f, r A-176
Boldsen, Harriet u.å. a A-071
Boller Boldklub (efter 1964: Dagnæs Idrætsforening) 1940-1979 v, f, m, k, r, a, u 1982-172
Bondesen, Karen 1930-1950 p, b A-197
Borgergadeforeningen 1937-1978 r, k, v A-460
Borgerskolen i Ryesgade/Ryesgade Skole 1943-1982 f, a A-106
Borgerskolens Elevforening (den kommunale Mellem- & Realskole) 1923-1983 a 1983-132, 1985-004, A-075
Borgmesterkontoret, Horsens Kommune 1945-1945 k A-435
Borning, Vitus (arkitekt) 1953-1953 a A-054
Brandt, Johannes Frederik Marius (kobbersmed) 1883-1883 p A-258
Brandt, N. 1798-1798 a A-653
Bretlau Barnevognsfabrik u.å. a A-716
Brugsen, Lundum 1886-1969 r, a, f, m 1982-135
Bruun, Marie (født Danholm) 1801-1801 a A-648
Bryggeriarbejdernes Fagforening (kvindelige medlemmer) Horsens 1911-1957 f, u 1984-058
Bryggeriarbejdernes Fagforening (mandlige medlemmer) Horsens 1898-1978 v, f, m, k, r, u, a 1984-057
Brødkomiteen u.å. r 1983-222
Buurs Boghandel 1938-1980 r, a 1981-008
Bygholm Avlsgård 1943-1974 a A-562
Bygholm Gods 1778-1970 k, r, e, a, u, m 1985-099, A-175, A-143
Bygholm Zoologiske Have 1934-1940 c, v, r, e,a A-610, A-541
Bygningsinspektøren i Horsens 1920-1955 e, k 1984-087
Bøgballe, Marie Cecilie 1901-1956 p, k, a, u A-225
Bøgely, Have- og Byggeselskab 1918-1938 v, k 1983-061
Bøghs Have, Andelsselskab 1900-1900 k 1983-065
Børnebyg 1971 1971-1972 k A-007
Børnehjælpsdagens Komite 1940-1940 u 1982-146
Børstenbinder- og Trævarefirmaet H. P. Thomsen 1920-1960 r, p A-423
Baarvig, Jens Nielsen 1944-1955 a A-712
Caspersen, Hans F. (bagermester) 1887-1962 p, b 1983-173
Centralforeningen af Bager- og Konditormestre i Jyllands Begravelseskasse u.å. v 1983-172
Centralforeningen af Bager- og Konditormestre i Jyllands Pensionskasse 1927-1927 v 1983-171
Centralforeningen af Bagermestre i Jylland 1874-1972 v, r 1983-170
Centralforeningen af sygekasser i Vejle Amt 1959-1960 a 1983-056
Ceres Bryggerierne A/S 1900-1985 r, a, u A-736
Chr. Nielsens Fabriker u.å. a 1984-147
Christensen, Carl I. (maler og tegner) u.å. a 1982-062
Christensen, Christen 1875-1953 p, u, r A-264
Christensen, Eli 1923-1933 p, b 1982-083
Christensen, familien 1910-1948 b, p, a 1984-148
Christensen, Hans Peter (styrmand) 1847-1884 p, k, r, u A-178
Christensen, Peder 1886-1911 p, e 1983-074
Christensen, Peder 1933-1934 d A-125
Christensen, Rudolf Nyland 1833-1985 b, p 1985-125
Christensen, Sv. Aage (købmand) 1928-1932 r 1983-020
Christensen, Victor 1924-1992 d A-731
Christensen, vinhandel 1878-1935 p, a A-548
Christiansen, Johan Severin (købmand) 1860-1923 p, e 1986-004
Christiansen, Niels Peter (lærer) 1909-1943 b, a 1985-040
Christiansen, Oluf (gårdejer/brandfoged) 1950-1950 p 1983-090
City Kiosken u.å. a A-058
Clemmensen, M. P. (tobaksspinder) 1939-1950 k, d, u 1985-048
Cremers, O. (konsul) 1898-1898 a A-593
Crome & Goldschmidt 1882-1981 k, a, b, u 1983-244
Cyklepigerne Syvstjernen 1895-1900 v, b 1983-099
D.K.B., Horsens 1940-1968 a, v, m, k, b, u 1980-002
D.N.S.A.P. 1941-1941 a A-585
D.S.U. Danmarks socialdemokratiske Ungdom, Horsens 1935-1946 p, a A-445
D.U.I - Leg og Virke, Horsens afdeling 1962-1962 b 1983-097
DACIA (Den Danske Johanitterorden - Malteserordenen) 1985-1985 a 1985-094
Dagnæs-Bækkelund Varmeværk 1964-1986 r, v, u, a 1985-089, A-056
Dagnæs-Hallens Arkiv 1973-1975 a, k, m, r, v 1982-177
Dahl, Mary 1923-1968 v, c, p, k, r, a, d, u A-337
Dalsgaard, K. (lærer) 1936-1980 u, p, k A-400
Dameskrædderforeningen for Horsens og Omegn 1945-1978 f, v, a, k A-070
Danmarks Frihedsraads Lokalkomite for Horsens 1944-1947 a, k, u, b 1982-085, A-424
Danmarks Kommunistiske Parti, Horsens afdeling 1944-1945 a 1982-032
Danmarks Samfundets Horsens Komite 1951-1951 a 1982-099
Dansk Arbejdsmandsforbund 1921-1945 m 1982-057
Dansk Broder Orden 1903-1994 k, a 1985-064, A-362
Dansk Dyreværn, Horsens afd. 1967-1982 v, m, r, a 1983-044
Dansk Handels- og Kontormedhjælper Forbund, Horsens afdeling (HK) 1926-1926 a 1982-058
Dansk Kedel- og Maskinpasser Forbund, Horsens afdeling (tidligere Fyrbødernes Fagforening) 1897-1967 r, a, f, b 1982-139
Dansk Kedel- og Maskinpasser Forbunds Arbejdsløshedskasse, Horsens afdeling 1908-1936 f 1982-154
Dansk Kvindesamfund, Horsenskredsen 1939-1939 a 1982-084
Dansk Skotøjsarbejder Forbund, Horsens afdeling 1905-1949 f, r 1980-005
Dansk Tekstilarbejder Forbund, Horsens afd. 1912-1924 a A-428
Dansk Typografforbund, Horsens afdeling 1878-1973 f, v, m, k, r, a, b 1985-066
Dansk Typografforbunds Hjælpekasse, Horsens afdeling 1933-1970 r, v 1985-067
Dansk Typografforbunds Privatkasse 1895-1913 f, v, r 1985-068
Dansk Vandrelaug 1936-1936 u 1983-191
Danske Kvinders Beredskab (D.K.B.), Horsens 1940-1968 a, v, m, k, b, u 1980-002
Dante Alighieri 1893-1983 v, f, m, k, r, b 1983-163
Daugaard, Marie 1911-1932 p A-180
De danske Mejeriers Fællesindkøb 1936-1985 r, a A-074
De kvindelige væveres Forbund i Horsens 1890-1893 f 1979-010
De sammensluttede statsanerkendte Sygekasser i Horsens 1917-1921 r 1983-009
De samvirkende Afholdsselskaber i Horsens 1940-1971 v, f 1983-016
De samvirkende jydske Hesteavlsforeninger 1945-1950 c, a A-470
De samvirkende Mandolinklubber i Horsens u.å. a 1982-060
De samvirkende Soldaterforeninger for Horsens og Omegn 1945-1980 v, k, f, u, a 1982-093
De tredive Skytter 1886-1963 v, a, f, r A-008, A-438
Den almindelige Hjælpekasse af 1895 i Horsens 1905-1905 v 1982-008
Den borgerlige Læseforening 1795-1795 a A-624
Den Danske Mælkekondenseringsfabrik A/S 1920-1944 e, b 1984-060
Den Jydske Industri og Landbrugs-Udstilling 1905-1905 a 1979-008, 1984-091
Den lokale Sammenslutning af Arbejdsgiverforeningens Medlemmer 1936-1936 a A-184
Den Rosingske Søndagsskole 1854-1871 a 1984-005
Den Selvejende Institution 4. Maj-Kollegiet i Horsens 1947-1973 v, r, a, k, u 1981-012
Den Store Julekomite 1930-1959 r 1982-092
Den Østjyske Egnssparekasse 1976-1976 v 1983-087
Det Kulturelle Samarbejdsudvalg for Horsensudvalget 1965-1965 k 1983-162
Det Ny Teater 1991-1991 a A-291
Det tredobbelte forenede Begravelses Selskab 1870-1870 a A-421
Dilettantforestillinger, Haldrup u.å. b 1984-150
Dobernovsky, Nora 1904-1906 p A-274
Dragonforeningen for Horsens og Omegn 1946-1951 a 1982-095
Dyrebeskyttelsesforeningen for Horsens og Omegn 1892-1892 a 1981-016
Dyrskuepladsen i Horsens 1960-1960 a 1984-096
Egebjerg Brugsforening 1963-1964 a, r 1984-030
Egebjerg Idrætsforening 1933-1985 v, f, r, m, a 1983-130, A-187
Egebjerg Skole 1878-1944 m 1984-104
Egebjerg Skytteforening 1945-1955 v, m, r, e 1983-129
Emil Møllers Telefonfabrikker (Kristian Kirks Telefonfabrikker) 1885-1970 r, a, f, k A-031, A-332
Endelave Kommune 1878-1959 f, k 1985-116
Endelave Skole 1901-1970 a 1984-025, A-120
Endelave Sogns Skolekommission 1825-1970 f, k, v, m 1984-027
Enevold, Karen Elisabeth 1914-1970 a A-708
Erichsen, Anne Johanne 1856-1856 p A-750
Erichsen, Zaharias (snedkermester) 1906-1906 p 1983-176
Erik Menveds og Vitus Berings Trop 1942-1964 m, f A-319
Eriksen, Hans 1883-1890 a A-025
Eriksen, Hans (kunstmaler) u.å. a A-647
Espersen, Axel Magnus (købmand) 1909-1983 p, r, a 1984-113
Essen, Helmuth von 1850-1986 a, k A-338
Europeade,30., Horsens 1993 1993-1993 a A-534
Evnesvages Vel, Lokalafdelingen i Horsens 1953-1980 v, m, a, k, u, r, b 1980-018,1986-016
F. C. Madsens Dampvæveri A/S 1906-1917 v, f, k, r, a 1979-013
F.D.F., I - II - III kreds, Damekomiteen 1967-1987 p A-128
Fag- og Ulykkeskassen under Hustømrernes Fagforening 1914-1940 r 1983-225
Fagkomiteen vedr. typograflærlinge (Horsens Tekniske Skole) 1946-1963 f 1985-070
Faglig Ungdom 1972-1973 a 1982-065
Fals, Aage 1911-1969 d, u, a A-350
Fattiginspektøren (under Horsens Kommunes udvalg for Fattigvæsen) 1911-1930 a, b 1982-031
FDF, 1. Kreds, Horsens 1908-1956 b, a 1983-059
Felding, Steen 1682-1970 a A-719
Feltartilleriforeningen for Horsens og Omegn 1914-1984 f, v, m, r, k, u, a 1984-139
Firmaernes Idræts Forbund, Horsens (tidl. Firmaernes Boldspil Forbund, FBF) 1941-1980 v, f, m, k, r, a, u 1983-031
Fischer, Sophus (købmand) 1897-1897 e A-014
Fischer-Møller, Knud (læge) 1866-1958 p, m, k, d, v, a, u, b A-256, A-232
Fjerkræklubben for Horsens og Omegn 1945-1945 a 1983-101
Foderstofforretningen Hejmdal 1913-1913 v 1986-036
Folkedanserforeningen Fandango 1980-1980 v 1983-054
Foredragsforeningen (støtteforening for Horsens folkelige Afholdsforening) 1972-1975 f 1983-017
Foreningen 4. Regiment, Horsens 1943-1976 f, m, a 1982-129
Foreningen af 5. Marts 1896 1896-1929 f, m, v, k A-366
Foreningen af Arbejdsgivere i Horsens 1924-1924 a A-059
Foreningen af arbejdsledere i Horsens 1918-1983 v, f, a, r 1982-149
Foreningen af jydske Landboforeninger 1945-1950 c, a A-470
Foreningen af Værkstedsfunktionærer i Jernindustrien i Danmark, Horsens afdeling 1899-1992 f, d, p, a, u A-409
Foreningen af ældre Idrætsvenner 1937-1937 k 1983-024
Foreningen Aktieselskabet Horsens Dagblad 1906-1906 v A-608
Foreningen Bedre Bymiljø i Horsens 1995-1995 a A-755
Foreningen for Borgerlig Konfirmation 1929-1953 r, m, a 1982-041
Foreningen for Kørende Mælkehandlere 1943-1943 k, a 1982-156
Foreningen for Søndergades Udsmykning 1936-1971 v, f, k 1983-205
Foreningen Grafia (oprindelig Typografia) 1893-1942 a A-466
Foreningen Hatting Sogns Lokalhistorie 1994-1994 a A-405
Foreningen Horsens By og Land 1965-1965 k 1983-062
Foreningen Norden, Horsens afdeling 1954-1971 m, k, a 1982-174
Foreningen til Opførelse af et Missionshus i Horsens 1895-1927 v, m, r 1983-082
Forsvarsbroderselskabet for Horsens og Omegn 1863-1975 r, a, b, v, f, m, k 1982-094, 1985-112
Frandsen, Søren (husmand) 1871-1871 a A-485
Frederiksen, Klaus Kristian 1872-1906 p, u A-283
Frederiksgades Byggeselskab 1899-1950 m, k, r, e, a 1985-001
Frelsens Hær, Horsens 1941-1945 a 1985-025, A-601
Frelsens Hær. Horsens Musikkorps 1996-1996 a A-590
Frihedsfonden Horsens Lokalkomite 1945-1965 k, a 1983-297
Friskolen Nørregade 16-18 1860-1880 d A-109
Frit Danmark, Lokalafdeling for Horsens og Omegn 1940-1946 v, k, a 1983-196
Fritz, M. B. (maler og arkitekt) 1898-1898 a A-328
Fritz, Niels (sognepræst) 1845-1845 r, a A-091
Frydsvejs Have- og Byggeselskab 1918-1964 v, k, e, r, a 1979-009
Fyns Hjemstavns Forening for Horsens og Omegn 1941-1968 f, m, r, k 1985-050
Fysiklærerforeningen for Horsens og Omegn 1960-1960 v 1984-031
Første Brandkreds, Hatting nordre kreds 1863-1955 a, k, p 1983-072
Første Regiments Soldaterforening, Horsens Kreds 1944-1944 k 1982-096
Gangsted Forsorgshjem 1974-1974 a 1983-116
Garderforeningen for Horsens og Omegn 1889-1989 a, f 1981-017, A-440
Gartnernes Salgsforening i Horsens 1937-1937 v A-510
Gejlager, Anton (lærer) 1895-1928 k A-155
Gersdorff, Poul v. 1790-1790 d, k A-461
Gottlieb, Frederik Carl Christian (barber) 1895-1895 p 1984-062
Graversen, Mads 1876-1876 p A-171
Grimstrup, Jens Møller 1896-1897 p A-167
Grimstrup, Johanne 1920-1920 p A-133
Grud, Gerda 1921-1927 a A-705
Grundejerne for Ejendommen Sølvgade 14 1941-1949 r A-186
Grønagerskolen 1945-1976 m, a, d, f A-113
Grønnegade-Thonbogadeforeningen 1996-1996 a A-727
Guld- og Sølvarbejdernes Fagforening 1909-1969 f, a A-016
Gylding, Jens og hustru Mette Monberg 1799-1799 s A-668
Gylding, Knud 1801-1811 r A-669
Haldrup Brugsforening 1909-1980 b, v, f, r, a, p, k 1983-003
Haldrup Skole 1900-1900 b 1985-106
Handelsfirma Niels Weitemeyer 1897-1897 a A-596
Handelsstandens gensidige Hesteforsikring i Horsens 1929-1974 v, f, r, a 1979-006
Handelsstandens Hjælpekasse 1915-1950 r 1982-034
Handicap Komiteen af 1981 1980-1984 u, r, v, k, b 1986-015
Hansen, Anders Peter (Boelsmand) 1906-1906 r A-431
Hansen, Børge (sognepræst) 1891-1891 a A-217
Hansen, Erhardt (skorstensfejer) 1929-1929 b 1983-177
Hansen, Erik 1920-1953 r, a A-273
Hansen, Hagbart 1970-1993 u, c A-354
Hansen, Ida Seelen 1942-1942 a A-147
Hansen, Jens (husmand) 1864-1914 p, k, a A-174
Hansen, Johan 1907-1977 b, a, p 1984-094
Hansen, Johan 1986-1986 d A-048
Hansen, Jørgen 1876-1905 k, a A-348
Hansen, Laurits (bogtrykker) 1920-1972 b, a 1985-027, A-718
Hansen, Laurits Peter 1900-1900 p A-146
Hansen, Michael (købmand) 1911-1951 p, e A-499
Hansen, Michael P. (instrumentmager) 1912-1922 r 1986-032
Hansen, P. E. 1930-1960 a A-607
Hansen, Peter Møller (forhenværende mejeribestyrer) 1891-1960 f A-425
Hansen, Rudolf 1940-1950 b, a 1983-153
Hansen, Svend Nørregaard 1921-1984 r, u, b, k 1983-145
Hansen, Svend Nørregaard 1230-1998 p, k, r, u, a A-707
Hansen, Søren (fører af dampskibet Horsens) 1787-1808 a A-639
Hansens Skrædder- og Ekviperingsforretning, Østbirk u.å. a A-443
Hansted Brugsforening 1885-1981 v, f, p, m, k, r, e, a 1983-094
Hansted Skole 1852-1957 m 1984-101
Hanstedgård, Horsens 1864-1886 r A-325
Hatting Spareforening 1917-1940 f, m, r 1982-155
Haumann/Houmann, Jensine 1804-1804 a A-649
Have- og Byggeselskabet Bøgevang 1917-1917 v A-005
Have- og Byggeselskabet Fjordglimt 1919-1927 f A-013
Have- og Byggeselskabet Frem 1905-1972 r, e 1983-204
Have- og Byggeselskabet Fællesvirke 1924-1962 f, r, v A-365
Have- og Byggeselskabet Højlund 1913-1961 v, f, r, e, k, a, u, m, c A-583
Have- og Byggeselskabet Nørrevang 1918-1949 r A-473
Have- og Byggeselskabet Sølyst 1940-1952 m 1986-037
Have- og Byggeselskabet Søvang 1899-1977 v, f, k, m, a 1980-010
Have- og Byggeselskabet Thorsvang 1916-1974 v, f, r, k, a, m 1979-005
Have- og Byggeselskabet ved Frydsvej 1951-1961 a, u A-164
Have, Marie Helene 1897-1897 a A-502
Haveselskabet Fjords Villa 1898-1908 m 1982-086
Haveselskabet Flora 1917-1979 v, f, m, k, r, e 1983-174
Haveselskabet Friheden 1916-1963 r 1983-186
Haveselskabet Fritiden 1934-1982 f, r, m A-524
Haveselskabet Haabet 1929-1952 p, m 1984-093
Haveselskabet Søparken 1975-1993 v, u A-397
Haveselskabet Ålykke 1966-1966 a 1983-231
Havnearbejdernes Fagforening i Horsens 1924-1924 a A-059
Heegaard, Anker (grosserer) 1833-1881 a A-547
Heegaard, Elna Anker 1851-1851 a A-327
Helms Apotek u.å. a A-542
Henningsen, Boje 1945-1965 u A-246
Henrichsen, Chr. (boghandler) 1914-1914 a 1983-066
Historisk Forening for Horsens og Omegn 1991-1991 a A-459
Hjemmesygeplejeforeningen 1931-1959 m, v, k, p 1982-090
Hjemmeværnsforeningen for Horsens og Omegn 1945-1945 v 1981-014
Hjemstavnsforeningen for Horsens og Omegn u.å. a 1983-136
Hjerresens Konfektionsfabrik 1924-1930 u 1984-079
Hjælpekassen for Mælkeri-Industriarbejdernes Forbund for Horsens og Omegn 1950-1950 a 1982-160
Hjælpekassen for Vævernes Forbund 1894-1909 f 1982-140
HK Horsens 1926-1926 a 1982-058