layoutelementlayoutelement
 

Ho - P

reoler

Her er foruden navn også angivet det nummer, som arkivalierne eller billederne har i Byarkivets systematik. (Journalnr./A-fond nr) Disse numre kan benyttes ved bestilling af arkivalier og billeder til fremlæggelse på læsesalen.

Bogstaverne i Indholdsrubrikken står for følgende:

v: vedtægter, c: cirkulærer, f: forhandlingsprotokoller, p: personlige papirer, m: medlemsfortegnelser, aktionærlister, k: korrespondance, s: sager ordnet efter arkivskaberens journal- eller andet sagsstyringssystem, r: regnskabsmateriale, d: dagbøger, e: ejendomspapirer, u: klip, a: andet

Arkiver i Byarkivet Ho-P.

Arkivets Navn

Yderår Indhold Journalnr./A-fond nr.
Hoki A/S 1933-1951 a, f 1986-027, A-200
Holm, Karl J. (redaktør) 1945-1945 p 1985-074
Holm, Robert (borgmester) 1934-1975 a A-454
Holmbæk, Laurs (væver) 1929-1929 p A-714
Holst, Jens Palle Christian (etatsråd og prokurator) u.å. d A-097
Holsted, C. (postmester) og faderen gartner Hansen 1839-1903 p, b 1984-100
Horsens Afholdsforening 1914-1934 a, u A-326
Horsens Amatør Cykelklub 1937-1984 a, f 1984-020, A-206
Horsens Amatørteater 1942-1971 a, f, k, v, m 1980-012, A-089
Horsens Andelsmejeri 1906-1956 a 1983-067
Horsens Andelssvineslagteri 1931-1968 p, r A-279, A-269, A-456
Horsens Antenneforening af 1972 1972-1972 v 1984-081,1984-036
Horsens Assistens Kirkegård 1866-1866 a 1986-025
Horsens Astronomiske Forening for Amatører 1982-1982 v 1985-085
Horsens Automobil og Motorklub 1921-1973 v, f, a 1982-089
Horsens Avis 1897-1947 r, a A-333
Horsens Badmintonklub 1949-1955 r 1983-063
Horsens Bagerlaug 1878-1982 v, k, b,a, f, r, m, d, c, e, u 1982-148, A-339
Horsens Bagerlaugs Pensionskasse 1921-1921 v 1983-167
Horsens Bagermesterforening (tidl. Horsens Bagerforening) 1929-1929 a 1982-148, 1984-111
Horsens Basketball Club 1970-1982 v 1984-083
Horsens Belysningsvæsen 1913-1985 r, a, m, k A-087
Horsens Blyvalseværk og Metalforretning A/S 1952-1967 e, a A-558
Horsens Bogtrykkeri (v/Axel Sørensen) 1887-1959 r, b, a A-021
Horsens Borgerlige Realskole 1907-1914 d 1984-039
Horsens Borgerlige Skyttelaug 1923-2000 k, b, a 1982-147, A-481, A-463
Horsens Borgerlige Stiftelse 1845-1945 a 1983-213
Horsens borgerlige Ålestangersangerlaug 1951-1984 d, a, b, v, u 1984-138
Horsens Brugsforening a.m.b.a. 1959-1959 v A-094
Horsens By-orkester 1962-1962 a 1983-131
Horsens Bypost 1883-1883 a 1984-146
Horsens Børneasyl 1840-1920 r, a 1984-028, A-299
Horsens Cityforening 1992-1992 r A-730
Horsens Civile Beredskabs Forening 1944-1944 a 1982-098
Horsens Civile Hundeførerforening 1942-1992 a A-589
Horsens Cykle-Lager 1909-1909 r 1982-044
Horsens Dame Roklub 1923-1986 f, a, d, b, u, k 1982-030, 1986-052
Horsens Dampmølle A/S 1896-1974 r, k, a, e, p, v, u 1984-114
Horsens Filatelistklub 1941-1941 k 1983-134
Horsens Film Museums Venner 1992-1992 a A-457
Horsens Flyveklub 1966-1991 a A-312
Horsens Fodbolddommerklub 1966-1966 k 1983-035
Horsens Folkeblad 1937-1955 k, u, a, d, b, r, c, m 1984-133, A-117
Horsens Folkepensionistforening af 1939 1939-1992 f, m A-759
Horsens folkelige Afholdsforening 1962-1979 v, f, r 1983-015
Horsens folkelige Afholdshjem 1891-1899 e A-035, A-469
Horsens Forenede Sportsklubber 1923-1965 k, a 1983-023
Horsens Frugtsalgsforening 1949-1958 f 1984-029
Horsens Fyrbøderforening 1890-1893 f 1982-151
Horsens Fængselsselskab 1880-1888 k A-102
Horsens Fængselsselskab 1874-1875 a A-207
Horsens Garden 1942-1958 b, r, a 1983-026
Horsens Gasværk 1913-1935 a A-535
Horsens Grammofilklub 1941-1944 a 1982-009
Horsens Grundejerforening 1941-1941 v, e A-093
Horsens Handicap Hokey Klub 88 u.å. u A-351
Horsens Hansdelsstandsforening 1992-1992 a A-347
Horsens Havn 1677-1989 a, v, r, c, s, u, k, d 1983-154, A-709
Horsens Husholdningsforening 1945-1958 d A-594
Horsens Haandsætterklub 1929-1949 f, m, a 1983-051
Horsens Idrætsklub 1912-1912 b 1983-150
Horsens Idrætspark 1953-1981 r, k, a 1982-142
Horsens Jern- og Stålforretning 1854-1956 r,a 1983-210, 1983-209
Horsens Karetmagerforening 1913-1913 b 1983-237
Horsens Kommunale Klub 1936-1986 k, v, r 1980-021, A-475
Horsens Kommunale Skolevæsen 1857-1965 v, a 1983-224, A-504
Horsens Kommune 1919-1996 f, m, v, r, k, u, a A-295, A-602, A-600, A-578, A-532, A-478
Horsens Kommune - skatteforvaltningen 1896-1964 f, m, k, r, a 1985-114
Horsens Kommunes Kæmner 1890-1939 v, p, a 1983-159
Horsens Kommunes Optagelseshjem Fjordlyst 1917-1917 a 1983-147
Horsens Kommunes udvalg for Kommunehospitalet 1910-1910 v 1983-157
Horsens Kommuneskolers Feriekolonier 1925-1966 v, f, a, k 1982-145
Horsens Konservative Vælgerforening 1886-1978 v, f, m, r 1985-110
Horsens Kunstforening 1967-1968 r, k, a 1982-173
Horsens Kvindelige Gymnastikforening 1932-1983 v, f, k, r, u, a 1984-055
Horsens Kvindeseminarium 1915-1915 d A-584
Horsens Landbrugsforening 1885-1947 a 1980-003, A-509
Horsens Lawn-Tennis Klub 1898-1979 v, f, k, r, m, b, a, e 1983-060, A-162
Horsens Lejerforening 1925-1968 f, k, a 1981-005
Horsens Lærde Skole 1902-1940 m, p, u, a, c A-148, A-022
Horsens Lærde Skoles Forberedelsesskole 1902-1940 m, p, u A-148
Horsens Lærerforening 1982-1983 a, v 1982-157
Horsens Maskinmester Klub 1925-1972 f, m, a, b 1984-107
Horsens Maskinsætterklub 1941-1971 f, r 1985-065
Horsens Mellem- og Realskole/Borgerskolen i Skolegade/ Midtbyskolen 1926-1961 r, m A-104
Horsens Museums- og Arkivforening 2004-2004 a A-753
Horsens Musikalske Ungdomsklub u.å. u 1982-109
Horsens Musikerforening 1933-1966 a, k, f 1982-068, A-247
Horsens Musikselskab 1982-1982 a 1983-064
Horsens Mælkeforsyning 1890-1917 b B-9642
Horsens Mælkehandlerforening 1946-1971 f 1986-061
Horsens Møbelhandlerforening 1944-1973 v, f, r, k 1983-007
Horsens Ny Landbrugsselskab 1884-1896 r A-598
Horsens og Omegns Ford A Klub 1973-1980 f, r, a 1982-012
Horsens og Omegns Fotoklub 1956-1976 v, a 1979-007
Horsens og Omegns Frisørlaug 1890-1987 f, r, u, b, a, d A-235
Horsens og Omegns Lejerforening 1983-1983 a 1983-103
Horsens og Omegns Smedemesterforening 1895-1979 v, m, k, r, u, e, a 1984-068
Horsens Orgelbyggeri 1936-1946 r, a 1980-001
Horsens Orienteringsklub 1970-1981 v, a, m 1985-107
Horsens Plejehjemsforening, Spædbørnshjemmet 1941-1960 r A-582
Horsens Politi 1996-1996 a A-479
Horsens Politi Orkester 1986-1986 a 1986-058
Horsens Politiforening (v/politiassistent Ernst Carlson) 1781-1974 f, r, m, u, p, a, v, c, k A-389
Horsens Politis Idrætsforening 1986-1986 a 1986-059
Horsens Privatbaner 1897-1967 a, p, u, b 1983-088
Horsens Private Realskole, Forberedelsesskolen 1871-1975 a, c, u A-130, A-023
Horsens Racerbådsklub 1977-1982 v, f, m, k, r, e, a, b 1983-079
Horsens Roklub 1890-1990 f, r, k, a, u 1982-059, A-308
Horsens Samaritterforening 1936-1936 k 1983-025
Horsens Skakforening 1903-1931 r 1982-014
Horsens Skolespareforening (Horsens Friskoles Sparekasse) 1874-1935 v, f, k, r, a 1984-023
Horsens Skolevæsen 1930-1969 r, a A-717
Horsens Skyttekreds 1963-1963 k 1985-113
Horsens Skøjteløberforening 1952-1972 r, k, a, u 1985-022
Horsens Sløjdlærerforening 1979-1982 v, k, a 1982-159
Horsens Smalfilm- og Videoklub 1984-1984 v 1985-029
Horsens Smedemesterforening 1920-1947 u, b 1983-240
Horsens Sommerrevy 1915-1915 a 1982-077
Horsens Sommerrevy 1916-1921 a A-259
Horsens Sparekasse u.å. a A-491
Horsens Statsskoles Forberedelsesskole 1902-1912 a, c A-022
Horsens Sygehus 1983-1983 c A-525
Horsens Sølvvarefabrik A/S 1904-1944 p, k, r, a, b 1984-073
Horsens Telefonselskab 1892-1932 b, r, k, u, a 1984-069
Horsens Terrainsportsforening 1942-1942 v 1981-013
Horsens Textilhandlerforening 1953-1964 m, k, r 1984-056
Horsens Trykkerklub 1977-1977 v 1985-071
Horsens Turistforening og Turistbureau 1933-1994 a, m, d, k, u 1985-033, A-429, A-563
Horsens Ungdomsforening 1909-1925 a 1982-042, A-061
Horsens Vestbaners Mergelselskab 1958-1958 b 1983-089
Horsens Vestbaners Mergelselskab-Afdeling II 1940-1940 a A-591
Horsens Vognmandsforening 1884-1980 p, u, b, v, f, m, k, r, a 1983-201,1985-128
Horsens Østre Rotary Klub 1970-1970 k 1983-161
Horsensegnens Gymnastik- og Ungdomsforening 1978-1978 a 1982-105
Horsensegnens Gymnastik- og Ungdomsforening, HGU 1972-1972 a A-464
Horsensegnens Husholdningsforening 1938-1938 v A-090, se også 1983-055 og 1984-110
Horsensegnens Husholdningsforening 1938-1983 v, f, m, r, k, a 1983-055, 1984-110, se også A-090
Horsens-Filmen 1957 1957-1957 b 1985-018
Horsens-Revyen 1919-1922 a A-259
Hothers Eft.'s Kaffe- og Thekompani a/s af Horsens 1937-1943 r 1982-071
Hou-Kalundborg Ruten 1953-1954 a 1984-134
Hundredemands Foreningen for Skanderborg Amt 1945-1966 v, f 1982-136
Hundredemandsforeningen 1928 Horsens 1928-1979 v, f, m, k, r 1984-063
Husmoderforeningen for Horsens og Omegn 1926-1975 f, a, r, u, k 1985-017
Hustømrernes Fagforening 1913-1951 f 1983-096
Hustømrernes Kooperative Forretning 1920-1941 f, v 1983-217
Hvide Hest, apotek 1931-1974 r A-004
Høxbro, Tove Vita (fhv. broderihandler) 1955-1980 r, a 1985-019
Håbet, Blå Kors' Børneforening 1905-1917 f, r 1982-137
Haandværker- og Industriforeningen i Horsens 1838-1963 v, f, m, r, k, a, e, u, b 1980-020, A-352
Haandværkssvendenes Rejseforening 1888-1923 a, r, e, v A-231
Idrætsklubben Bygholm Landbrugsskole 1966-1966 k 1983-042
Idrætsklubben Friis 1966-1966 k 1983-036
Idrætsklubben Holmboe 1966-1966 k 1983-038
Idrætsklubben Horsens Plastic 1868-1979 v, m, k, r, a 1984-018
Idrætsklubben Posten 1966-1966 k 1983-043
Idrætsklubben Schur 1966-1966 k 1983-041
Indre Mission i Horsens 1902-1986 v, f, p, m, k, r, e, u, a, b 1983-077, A-101
Ingeniørsammenslutningen, Horsens afdeling 1948-1982 v, k, r 1983-069
Ingeniørsammenslutningen, Midtjysk Kreds 1975-1982 f, k, a 1983-070
Ingeniørskolens Idrætsforening 1962-1966 k 1983-039
Inner Wheel 1976-1977 k 1983-047
IOOF Horsia Logen, Horsens 1890-1890 b 1985-006
Irma og Arne Ringgårds Danseinstitut 1958-1959 a A-053
Iversen, Anna 1806-1806 a A-561
Iversen, Iver Peder 1895-1895 a A-560
Iversen, Iver Peter 1860-1860 p A-189
J. Hansens Skrædder- og Ekviperingsforretning, Østbirk u.å. a A-443
J. V. Bretlau Barnevognsfabrik u.å. a A-716
Jacobsen, Poul E. (arkitekt) 1936-1936 b, a, u 1981-021
Jens Møller Herreekvipering 1937-1989 u A-318
Jensen, A. (restauratør) 1886-1901 r, k A-249
Jensen, Anders 1846-1887 d A-521
Jensen, Andreas E. 1883-1974 f, r, a A-706
Jensen, Annalise (f. Johannesen) 1899-1949 p, u, r, a A-430
Jensen, C. N. S. (arkitekt) 1938-1938 e 1986-034
Jensen, Carl Oscar Morten 1920-1969 p, f 1983-236
Jensen, Chr. (marskandiser) 1945-1945 r 1986-055
Jensen, Frode ("havneskrædderen") 1985-1985 p 1986-013
Jensen, Gunner (typograf) 1945-1945 p 1985-078
Jensen, Hans Jørgen P. 1913-1965 p, e 1982-005
Jensen, Hans Madsen (detailhandler) 1928-1972 r A-360
Jensen, Holger (fængselsbetjent) 1926-1957 r, a 1984-012
Jensen, Johanne 1913-1913 k, p A-042
Jensen, Kristian 1924-1943 p, a 1982-043
Jensen, Lauritz 1853-1886 p A-293
Jensen, Lauritz (snedkersvend) 1918-1931 p A-001
Jensen, Ole u.å. p A-159
Jensen, Overby (viceskoleinspektør) u.å. a 1982-006
Jensen, Peter Kristoffer og hustru Bodil Kirstine Petrine Jensen 1937-1972 d, k A-455
Jensen, Rasmus (guldsmed og juveler) 1875-1901 r A-380
Jensen, Viggo 1910-1950 p A-003
Jernbanefunktionærernes Sangforening Horsens 1917-1924 v, k, r, a 1983-249
Johansen, Søren 1942-1942 p A-310
Jonassen, Anna u.å. a A-036
Junior Chamber, Horsens 1972-1977 m 1983-050
Juul, Nina og Wictor 1938-1989 e, r, a, k, c A-483, A-476
Jydsk Andels-Foderstofforretning 1943-1963 r, b 1983-144
Jørgensen, Carl Th. 1970-1975 k, a 1983-105
Jørgensen, Harry (bager) 1939-1939 r A-266
Jørgensen, Johan (skomager) 1880-1880 p A-173
Jørgensen, Jørgen Kristian 1894-1894 p 1982-063
Jørgensen, Marie Kirstine 1855-1870 p A-696
Jørn Møller Skibsagentur 1920-1995 a, r A-735
K.F.U.M.'s sociale Arbejde i Horsens 1926-1968 f, r, d,v, k, a 1983-021
Kaninavlerforeningen for Horsens og Omegn (Danmarks Kaninavlerforenings lokalafdeling) 1936-1971 f, m, r 1983-052
Kattrup, Jens Kjeldsen (rytter) 1815-1815 p A-725
KFUK i Horsens 1986-1987 a A-451
Kildegades Skole 1880-1984 a, f, 1983-246
Kirks Telefonfabrikker 1885-1970 r, a, f, k A-031, A-332
Kisach, Georg og Ellen Margrethe, født Larsen 1887-1897 p, e A-733
Kjeldsen, K. (vinhandler) 1819-1862 r, a A-704
Kjærgaard, Niels Sehested 1882-1882 p A-557
Klitgaard, Steen 1929-1929 e A-286
Klosterkirken, Horsens 1994-1994 s, a A-507, A-492
Klosterkirkens Kor 1969-1980 v, a 1982-133
Klærke, Frederik Henrik (gårdejer) 1915-1915 e A-153
Knudsen, Hans (Trikotage- og Garnforretning) 1885-1960 e, u, b 1983-241
Knudsen, Marie 1885-1898 p A-064
Knudsen, Nanna u.å. a A-083
Knudsen, Sidsel Marie 1885-1907 p A-574
Knudsen, Søren 1757-1935 v, a A-629
Knudsen, Tom (bogtrykker) 1945-1945 p 1985-073, 2002-087
Kolonihaveforbundets 4. Kreds, Horsens 1918-1993 v, m, a 1979-014, A-403
Kolonihaveforeningen Carl Troelsens Minde 1932-1961 r, e A-078
Kolonihaveselskabet "Nørrebro" u.å. a 1982-169
Komiteen for Hollands-Hjælpen for Horsens og Omegn 1945-1945 k, a 1983-193
Konservativ Ungdom, Horsens 1941-1976 a 1985-111, 1985-052
Kontantforretningen Kolonialvareforretningen 1911-1911 a A-540
Kontoret for særlige anliggender 1945-1947 k, a, r 1983-185
Kraul, Hans Jørgen (slagtermester) 1854-1867 p, e A-156
Kristeligt Folkeparti, Horsens 1980-1982 f, k, a 1983-032
Kristensen, Jens Sigurd 1905-1905 p 1982-064
Kristiansen, Bernhard 1823-1970 c, k, a A-335
Kruuse, Emmy 1894-1900 p A-152
Kruuse, Wilhelmine 1800-1825 a A-559
Kunst, G. (overretssagfører) 1917-1917 r 1984-115
Kvindelig Fremskridtsforening 1894-1908 r, a 1985-121
Kvindeligt Arbejderforbund, Horsens afdeling 1912-1979 b, a, f 1983-078
Kvindeudvalget for Thyrsted-Uth Socialdemokratisk forening 1946-1970 f 1983-001
Kystartilleriforeningen for Horsens og Omegn 1946-1988 f, r, m, k, u A-368
KZ & Veteran Flyklubben Danmark EAA Chapter 655 1931-1931 a A-298
Kaas, Aksel Jensen 1925-1946 p, k A-255
Ladies Club, Horsens 1969-1981 v, f, m, k, r, a 1983-046
Lambrettaklubben for Horsens og Omegn 1956-1958 f, p A-248
Landsforeningen for Evnesvages Vel, Horsens afd. 1953-1977 u, k, b, e 1986-016
Larsen, Ella 1900-1958 p, a A-183
Larsen, Nomi og Nora (vaskeriejere) 1929-1950 p, r, a A-020
Larsen, Rasmus 1951-1979 p, k, a 1983-095
Lauget af Ældre Krambodsterner og Krambodssvende 1944-1944 a A-575
Lions Club, Bygholm, Horsens 1966-1985 a, d A-442
Loft, Jens Peter (overlærer og kammerråd) 1895-1895 p A-468
Loft, Johannes cand. teol. Og lærer) 1892-1932 a A-711
Logen Vitus af Horsens (Den Forenede Gamle Druide Orden F.G.D.O) 1975-1975 k 1983-049
Lokalforeningen for Horsens og Omegn af Besættelsestidens Politiske Fanger 1946-1946 v 1984-084
Lokalkomiteen for 4. Maj-Dagen, Horsens 1947-1955 m, a 1983-194
Lorentz, Niels Christian 1846-1846 p A-390
Louiseforeningen 1922-1949 a, u, k, r, b 1983-135
Lund Missionshus, Indre Mission u.å. a A-100
Lund Smede- og Maskinfabrik 1917-1962 r, a 1983-071
Lund Vandværk I/S 1936-1968 k, r, a 1983-004
Lund, Christian Hansen (malermester) 1890-1940 p, e A-282
Lund, Christian Hansen og hustru Christine Jørgine Johanne Dahm 1890-1940 p, r, e A-282
Lund, Eyvind Skanderup (fotograf) 1942-1957 p, u, k A-710
Lund, Viggo 1905-1926 p, a A-385
Lundum-Hansted Kommune 1962-1969 r, e, k, a 1984-106
Lundumskov Skole 1921-1970 m, a 1984-103
Lykkeberg, Ove 1940-1946 a, b 1985-032, 1985-031
Lykkeberg, Ove (modstandsmand) 1986-1986 p 1986-051
Lynggård, Poul Mai 1990-1990 a A-569
Lys-Varme og Spareudstillingen i Horsens 1926-1926 a A-096
Lægeforeningen i Horsens 1918-1918 a 1983-133
Lærlingeafdelingen under Snedkernes Fagforening i Horsens 1923-1933 f 1983-227
Lånekassen for Vævernes Forbund 1886-1910 f 1982-141
M. P. Hansens Musikforretning 1919-1926 a A-508
Madame, konfektionsforretning 1975-1975 r A-494
Madsen, Rasmus Peter 1835-1835 a A-680
Madsens Dampvæveri A/S 1906-1917 v, f, k, r, a 1979-013
Malernes Sangkor u.å. a 1983-058
Malling, Christian 1940-1984 b, a, k 1985-055
Marineforeningens Horsens afdeling 1947-1947 a 1982-128
Mathiesen, Tønnes (vognmand, taxa) 1916-1952 r, e, p, k, u, b, a 1982-170
Mazanti, Ferdinand Anthon (inspektør ved Horsens Straffeanstalt) u.å. a A-484
Mejerifagets Arbejdsløshedskasse 1921-1975 r 1983-220
Menigheds- og Ungdomshjem 1928-1928 b 1983-238
Michelsen, Niels 1867-1867 a A-519
Midtjydsk Mejeriforening 1894-1984 f, k, a, v 1984-140
Midtjydsk Mejeriforening 1967-1984 v, r 1985-062
Mikkelsen, Anders Kristian 1913-1928 p A-551
Mikkelsen, Carl Ejnar 1912-1921 p A-349
Mikkelsen, Nicolaj (fabrikant) 1899-1899 p 1984-043
Mikkelsen, Rosa 1870-1936 b A-203
Mikkelsen, Søren M. (kleinsmedemester) 1846-1896 a A-701
Money United 1966-1966 k 1983-037
Mortensen, Karen 1889-1952 a, p, v, b A-323, A-238
Mouritsen, M. I. (fabrikant) samt søn og sønnesøn 1896-1973 p, r, e, a, b 1984-067
Multi-Act (alternativ ungdomsklub)(tidligere Beatklubben Hair) 1971-1971 v 1982-055
Munch (vognmand) 1873-1964 p, k, r, e, a 1984-078
Munch, Herdis, f. Henriksen 1894-1943 p 1986-035, A-192
Murernes Fagforening, Horsens 1885-1985 f, r, p, v, a, k, u A-236
Museumsforening for Endelave Museum 1996-1996 a A-724
Musikforeningen for Horsens og Omegn 1941-1961 a, v, f, k, r, u 1982-022
Müller, Margrethe Sophie 1799-1799 a A-673
Mælkeri-Industriarbejdernes Forbund 1929-1963 b, r a 1983-218
Mælkeri-Industriarbejdernes Forbund for Horsens og Omegn 1915-1957 v, f, k, a 1982-158
Mælkeri-Industriarbejdernes Forbund for Horsens og Omegn, hjælpekasse 1950-1950 a 1982-160
Mælkeri-Industriarbejdernes Forbunds Hjælpekasse 1948-1974 r 1983-219
Møbelindustriens Forhandlerforening, Horsens afdeling 1928-1932 f, r 1983-018
Mødreklubben 1935-1971 a A-026
Møller (pastor) 1887-1887 a A-645
Møller og Jochumsen a/s 1854-1982 k, r, a, e, u, b, d, v 1983-229, A-263, A-522
Møller og Jochumsen a/s' Idrætsforening 1947-1947 k 1983-040
Møller, Abelone Elise 1880-1892 p A-191
Møller, Emil (telefondirektør) og hustru 1888-1913 a, b 1985-008
Møller, Emil og Emilie 1913-1913 p A-045
Møller, Max Sophus (tømrermester) 1890-1897 p A-752
Møller, S. (maler og lærer ved Horsens Tekniske Skole) 1901-1901 a A-501
Mølleriarbejdernes Fagforening, Horsens afdeling 1899-1974 f, r 1982-069
Naturhistorisk Forening for Horsens og omegn 1996-1996 a A-480
Nielsen, A. K. (murermester) 1900-1900 b 1982-024
Nielsen, A. K. F. (assistent ved DSB) 1925-1925 a 1983-234
Nielsen, Arne (cykelhandler) 1935-1965 r A-135
Nielsen, Bendix 1876-1876 p A-067
Nielsen, Berthol 1933-1933 m A-028
Nielsen, Bodil Johanne Katrine 1904-1904 p A-170
Nielsen, Ejner 1924-1971 p, a 1985-058
Nielsen, Else 1886-1889 p 1983-075
Nielsen, Else (stenhugger) 1935-1935 e A-275
Nielsen, Jørgen Peter Mathias 1892-1949 p, a A-151
Nielsen, Kamilla Nielsine 1871-1987 p A-322
Nielsen, Kristine 1911-1911 a A-126
Nielsen, Per 1872-1957 r, p A-320
Nielsen, Rasmus Peter 1891-1940 p A-741
Nielsen, Svend Vestergaard (murer) 1944-1947 a 1983-156
Nielsen, Thorvald Reinholt 1898-1915 p, a, k, b 1985-109
Nielsen, Viggo (malermester) 1895-1954 p, u, a, b 1983-203
Nielsen, Viggo/K. F. Bräuniger 1896-1979 b, u, a, p, k A-040
Nielsen-Grøn, Else 1907-1955 a A-196
Nordisk Independent Order of Good Templars. Logen Dan, Horsens 1934-1936 f A-363
Nordre Kommuneskole/ Borgerskolen i Tordenskjoldsgade (fra 1951: Tordenskjoldsgade Skole) 1907-1982 r, d, a, u, m, f, v, p 1984-041, A-010, A-116
Norn, Inger Creemers 1802-1968 d, r, p, a, e A-315
Norn, Otto (Dr. Phil.) 1840-1974 k, a, d, v, u A-317, A-230
Norn, Viggo (Kgl. Bygningsinspektør) 1897-1960 b, p, d, a, k, r, u A-316
Nygaard, Jo Chr. 1795-1795 a A-624
Nørbæk, Jens Severin 1884-1938 p, b, a, u, v, f, m, k, r 1985-128, 1983-201
Nørbæk, Mette 1994-1994 a A-495
Nørgaard, Amalie og J. 1937-1937 p A-136
Nørremarkens Vandværk 1928-1965 f, m, r, k 1982-144
Nørrestrands Have- og Byggeselskab 1919-1962 f, r, m, v, e, a, k A-245
O. C. Christensen, vinhandel 1894-1959 r, a A-548
Odd Fellow Logen 1899-1945 d, a A-342, A-514
Olesen, Gerda og Villy 1924-1948 a, r A-222
Olesen, Søren Kristjan Oluf 1878-1935 p, a A-577
Olsen, Niels 1980-1980 d A-586
Olsen, Svend Ove 1967-1968 p, k A-132
Omsorgsorganisationen i Horsens u.å. a 1983-045
Otto Strøms Savværk 1924-1924 b 1984-053
Ovesen, Ane Kathrine 1882-1893 p A-199
Ovesen, Mathias 1843-1864 p A-198