layoutelementlayoutelement
 

Horsens i 1800-årene

Plakat

Akvarel af Torvet omkring 1830´erne, med en indsat tegning af Watt´s dampmaskine.

Udstilling fra  d. 3/3 - 16/12-2009.

 

Horsens i 1800-årene

Den moderne by bliver til

 

Byarkivet, Søndergade 26 i Horsens, åbnede tirsdag den 3. marts 2009 en ny udstilling.

 

1800-årene var et fantastisk dynamisk århundrede, hvor udviklingen især i sidste halvdel gik susende hurtigt, og hvor dampmaskiner, rygende fabriksskorstene, to- og trehjulede cykler og frembrusende tog blev almindelige.

 

Indbyggertallet i Horsens steg fra 2.398 i 1801 til 21.581 100 år senere. Denne kolossale vækst gav sig udslag i bygning af nye huse, anlæggelse af nye veje, opførelse af nye beboelseskvarterer og udlægning af adskillige begravelsespladser samt en kæmpe stigning i antallet af butikker og fabrikker og meget andet, som skulle få Horsens til at fungere som en moderne by.